WEB版創刊! 2020年10月

21

[2020.10]【中原仁の「勝手にライナーノーツ」③】Seu Jorge & Rogê 『Night Dreamer…

▲Seu Jorge & Rogê 『Night Dreamer Direct-To-Disc Sessions』 ───── 中原仁の「勝手にライナーノーツ」───── 近年、日本盤の発売が減…